Gå til innhold

Grå stær / katarakt

Grå stær eller katarakt, oppstår når øyelinsen som normalt er klar, blir ugjennomsiktig eller grå. Grå stær er en normal alderforandring som gir tåkete syn. Det er den mest utbredte øyesykdommen. De fleste over 65 år har grå stær i noen grad, men ikke alle har plager med tåkesyn. Noen av disse har behov for operasjon.
 
Grå stær er et resultat av aldring, men kan også oppstå pga. av sykdommer som diabetes, bivirkning av medisiner eller som et resultat av slag/stikk. Medfødt grå stær kan også forekomme og skyldes arvelige defekter eller at mor hadde røde hunder under svangerskapet.
 
Katarakt er sjeldent smertefull og trenger ikke gi store plager i det daglige liv. De vanligste symptomene er tåkesyn, dobbeltsyn, økt nærsynthet og blendingsproblemer i sterkt lys. Blir disse plagene så store at det hindrer livsutfoldelse er eneste behandlingsform operasjon, hvor linsen i øyet byttes med en ny i plast. Som optikere har vi gode rutiner for avdekking av grå stær. Ved behov for videre utredning henviser vi til øyelege.

Forkalkninger / aldersrelatert macula degenerasjon (AMD)

Forkalkninger eller aldersrelatert macula degenerasjon (AMD) er en netthinnesykdom der området for skarpsyn (macula) er svekket. Dette er en den vanligste årsaken til sterk synshemming hos personer over 50 år. Redusert transport av næringsstoffer til netthinnen er sannsynligvis årsaken til forkalkninger. Røyking, for høyt eller lavt blodtrykk øker risikoen for sykdommen.
 
Det er to typer forkalkninger (AMD). En tørr variant som svekker synet gradvis, og en våt type som på uker eller måneder kan føre til markert tap av lesesynet. Tørr AMD er mest vanlig, og kan merkes ved dårlig skarpsyn og fargesyn. Ved utvikling kan det bli vanskelig å lese og kjenne igjen ansikter. Det kan oppstå ”tomme” flekker i synsfeltet. Våt AMD er mer aggressiv og påvirker sentralsynet i større grad. Den kan føre til totalt synstap på bare tre uker. Ved både tørr og våt AMD ser i tillegg rette linjer og kanter krokete/bølgete ut.
 
Det er begrensede behandlingsmuligheter for AMD. En nyere behandling mot våt AMD er å sette en sprøyte inn i øyet for å stoppe utviklingen. Det er viktig å komme raskt til behandling. Enkelte vitaminer/mineraler kan være forebyggende for utvikling av AMD. En enkel selvtest er å observere et rutenett på ca. 50 cm avstand på et øye av gangen og vurdere om rutenettet virker tåkete, forvrengt, eller på en annen måte unormal. Ved utslag kan dette være pga AMD, og lege eller optiker bør kontaktes snarest. Vi har eget øyebunnskamera som gir oss gode muligheter til å evaluere status mht. AMD.

Grønn stær / Glaukom

Grønn stær eller glaukom er en sykdom, hvor nervetrådene i synsnerven gradvis blir skadet på en bestemt måte. Oftest, men ikke alltid, er øyetrykket for høyt. I Norge har ca. 40 000 påvist sykdommen som forekommer i alle aldersgrupper, men hyppigst blant eldre. I tillegg har sannsynligvis om lag 20 000 grønn stær uten å vite det. Glaukom i nær familie, høy alder, redusert blodsirkulasjon, høyt blodtrykk, diabetes og nærsynthet er faktorer som kan ha betydning for utvikling av grønn stær.
 
Det er to hovedtyper grønn stær. En kronisk type, som er den mest vanlige. Denne utvikler seg gradvis og smertefritt, og fører til en snikende svekkelse av synet. Den andre er en akutt variant som gir tåkesyn og ubehag i øyet, etterfulgt av sterke smerter, rødhet i øyet og dårlig syn. Denne forekommer sjeldent. Utvikling av grønn stær fører til blinde flekker i deler av synsfeltet, først i de perifere områdene. Vanlige plager er mer lysømfintlighet, hodepine og slitne øyne.
I dag er det gode behandlingsmuligheter ved grønn stær. Den vanligste behandlingen er å senke øyetrykket med øyedråper. I tillegg kan laserbehandling, operasjon eller en kombinasjon av disse forekomme. Det er viktig å oppdage sykdommen i tidlig fase for å redusere sykdomsutviklingen. Skader som har oppstått pga. grønn stær lar seg ikke behandle. Som en rutine i våre synsundersøkelse gjøres det flere målinger for å kartlegge status ang. grønn stær. Ved behov for videre utredning henviser vi til øyelege.

Diabetes retinopati (DR)

Diabetes retinopati er sykdom i øyets netthinne (retina) på grunn av diabetes. Diabetes er den viktigste enkeltårsaken til at personer i yrkesaktiv aldre i vestlige land mister synet, helt eller delvis. Diabetes kan også forårsake grønn og grå stær (glaukom og katarakt).
 
Netthinneskaden oppstår dersom blodsukkeret er for høyt over lengre tid. Sjansen for å utvikle diabetiske øyekomplikasjoner øker med antall år man har hatt diabetes. Faktorer som har negativ effekt er røyking, høyt kolesterol- og triglyseridinnhold i blodet, høyt blodtrykk og protein i urinen. Tomme flekker eller utfall i synsfeltet, sløret syn og nedsatt kontrastsyn er symptomer på eller følger av diabetes retinopati. Det vanligste er at de gradvise forandringene i øynene ikke merkes.
 
Behandling av diabetes retinopati skal hindre forverring og vil nødvendigvis ikke bedre synet. Laserbehandling og operasjon er metodene som brukes. Den beste måten å forebygge diabetes øyesykdom på er stabilt langtidsblodsukker. Årlig øyeundersøkelse er viktig for personer med diabetes. Ved mistanke om diabetes retinopati henviser vi til lege eller øyelege for videre oppfølging.