Gå til innhold
Hva skjer under synsundersøkelsen?

Våre synsundersøkelser varer gjennomsnittlig 45 minutter, og omfatter mange ulike tester og grundige målinger. Optikeren finner frem til ditt individuelle synsbehov og anbefaler aktuelle løsninger. Hos Lauvland Øyeoptikk tar vi den trygt gjennom fem faser.

1. Innledende samtale: Først kartlegger vi årsaken til synsundersøkelsen. Optikeren spør deg blant annet om symptomer relatert til synet, øyeplager, synsmiljø i hverdagen og din helsehistorikk

2. Innledende målinger: Optikeren undersøker og vurderer øynenes evne til samarbeid, synsskarphet og evne til å fokusere. Fargesyn og målinger av dybdesyn undersøkes etter behov.

3. Refraksjon/utmåling av styrke: Videre undersøkes øyets brytningsfeil/optiske styrke, samsynsavvik og evne til å fokusere og lese på nært hold.

4. Øyehelse: Optikeren måler øyetrykket, undersøker øyets strukturer som hornhinne, øyelinse og øyebunn, og tar digitalt bilde av netthinnens sentrale del*. 

5. Konklusjon: Optikeren oppsummerer de aktuelle funn og anbefaler tiltak. Ved mistanke om øyesykdom henviser vi deg til lege eller øyelege. 

* Disse bildene gir verdifull informasjon om din øyebunns funksjon og helse. Det betyr at optikeren i større grad kan oppdage forandringer på øyebunnen som kan skyldes høyt blodtrykk, diabetes eller forkalkninger. Dette gir optikeren bedre grunnlag for å følge opp din øyehelse over tid. Ved behov for videre utredning av aktuelle funn, henviser vi til lege eller øyelege.

Oppfølging og kontroll
I noen tilfeller er det behov for ekstra oppfølging eller jevnere kontroll av for eksempel brillestyrke eller øyehelse. Dette kan være aktuelt ved samsynsavvik, varierende resultater eller ved utdrypping av øynene ved for eksempel undersøkelse av skjult langsynthet.